Με απόλυτη επιτυχία και πολύ μεγάλη συμμετοχή από πλευράς φορέων ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της β’ Διαβούλευσης στο πλαίσιο της εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά. Η ομάδα εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ακολουθώντας τις αρχές της συμμετοχικότητας, προσκάλεσε τους φορείς να συμμετέχουν στην ανάδειξη του βέλτιστου σεναρίου για την κινητικότητα στο Δήμο Πειραιά.

Η Β’ Φάση συμμετοχικού σχεδιασμού ξεκίνησε με μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ της ομάδας έργου του ΣΒΑΚ και των φορέων διαχείρισης μεταφορικού έργου. Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν να παρουσιαστούν τα εναλλακτικά σενάρια σε πρωταρχική μορφή, να σχολιαστούν και να αναδειχθεί κατά πόσο τα σενάρια αυτά εναρμονίζονται με τον μελλοντικό σχεδιασμό του εκάστοτε παρόχου συγκοινωνιακού έργου. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι ο τελικός πίνακας σεναρίων που μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ. Τα πρακτικά της συνάντησης έχουν αναρτηθεί στην σχετική ενότητα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ της παρούσας ιστοσελίδας.

Στην συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία επιλογής σεναρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω αποστολής έντυπου ενημερωτικού δελτίου στους φορείς, στο οποίο παρουσιαζόντουσαν υπό μορφή πίνακα και ανά τομέα κινητικότητας τα 2 προτεινόμενα εναλλακτικά σενάρια. Στο τέλος του δελτίου, υπήρχε κατάλληλη φόρμα όπου ο εκάστοτε φορέας μπορούσε να δηλώσει το βέλτιστο, κατά την άποψή του, σενάριο, να γνωμοδοτήσει ως προς την εφικτότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων αλλά και να σχολιάσει το περιεχόμενο των σεναρίων.

Στο κάλεσμα του Δήμου ανταποκρίθηκαν συνολικά 30 φορείς. Από τις 30 τοποθετήσεις μέσω εντύπου που εστάλησαν στη δημοτική αρχή, οι 28 συμπεριλήφθηκαν στην τελική επιλογή σεναρίου, καθώς σε δύο από αυτές τις τοποθετήσεις οι φορείς δεν επιθυμούσαν να ταχθούν υπέρ κάποιου σεναρίου. Ο κατάλογος των 28 φορέων που τοποθετήθηκαν ως προς την επιλογή επιθυμητού σεναρίου εμφανίζεται παρακάτω:

 • Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.
 • Ελληνογαλλική Σχολή “Saint-Paul” Πειραιά
 • ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα
 • Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»
 • Μαρίνα Ζέας Α.Ε.
 • Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων (Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά)
 • Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
 • Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς
 • Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά
 • ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
 • METROPOLITAN
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού
 • Περιβάλλοντος
 • Διεύθυνση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Πειραιά
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • ΟΑΣΑ
 • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
 • ΟΣΕ
 • Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
 • ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
 • Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων Ναυτιλίας
 • Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Α.Ε.
 • Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • Β ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • Γ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • Δ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • Ε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνολικά από τις τοποθετήσεις των 28 φορέων το σενάριο βιώσιμης κινητικότητας που αναδείχθηκε ήταν το Ριζοσπαστικό Σενάριο σε ποσοστό 72%. Στην επόμενη φάση, η ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά θα αναλάβει την εξειδίκευση του σεναρίου σε μορφή μέτρων τα οποία θα παρουσιαστούν εκ νέου στους φορείς πριν την οριστικοποίησή τους.