Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της ομάδας του ΣΒΑΚ στην οποία εμφανίζονται υπό μορφή πίνακα:

  • Το σενάριο τάσεων, που είναι οι παρεμβάσεις που είναι δρομολογημένες για τον Πειραιά, χωρίς την συνδρομή του ΣΒΑΚ.
  • Το Ήπιο σενάριο παρέμβασης, το οποίο αποτελεί την 1η εναλλακτική λύση που προτείνει το ΣΒΑΚ
  • Το Ριζοσπαστικό σενάριο παρέμβασης, το οποίο αποτελεί την 2η εναλλακτική λύση που προτείνει το ΣΒΑΚ