Οι συμμετοχικές διαδικασίες είναι χαρακτηριστικό μέρος της εκπόνησης ενός Σ.Β.Α.Κ., κατά τις οποίες οι πολίτες και σημαντικοί φορείς της πόλης, εκφράζουν τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους για την αστική κινητικότητα.

Ο Δήμος Πειραιά ολοκλήρωσε επιτυχώς την Ά φάση συμμετοχικής διαδικασίας η οποία περιλάμβανε την 1η Διαβούλευση και μια εκτενή έρευνα μετακινήσεων η οποία έτρεξε διαδικτυακά.

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ παρατίθεται ο συνοπτικός απολογισμός των συναντήσεων της Α΄ Διαβούλευση που πραγματοποιήθηκαν με την συμμετοχή 55 σημαντικών φορέων μέσω εκπροσώπων τους, τόσο σε μορφή ενημερωτικού δελτίου.

Επίσης ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ ενημερώνεστε για τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας μετακινήσεων στην οποία συμμετείχαν κάτοικοι και επισκέπτες του Δήμου Πειραιά.