Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης διαβούλευσης, της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης προσδιορίστηκε το κοινό όραμα που έχουν οι αρχές και οι πολίτες για την πόλη τους. 

Η επιλογή του οράματος οφείλει να απαντά ξεκάθαρα στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Σε τι είδους πόλη θέλουμε να ζούμε; ·
  • Πώς θα θέλαμε η δική μας πόλη να γίνει πιο φιλική προς τους κατοίκους της;

Το όραμα λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως το γενικό πολιτικό πλαίσιο, τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, την οικονομική ανάπτυξη, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, την υγεία, την ασφάλεια. Είναι επιπλέον σημαντικό να στοχεύει και στην ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας της πόλης.

Το όραμα που προέκυψε διαμορφώνεται ως εξής:

«Πειραιάς, μια πόλη ανθρωποκεντρική που σέβεται και πράττει για τον πεζό, επενδύει στην βιώσιμη ήπια πολυτροπική κινητικότητα και την οδική ασφάλεια, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και υποστήριξη στην ταυτότητα της πόλης ως ένα επιχειρηματικό, ναυτιλιακό και τουριστικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας»

Στη συνέχεια ακολουθεί ο προσδιορισμός και ιεράρχηση των στρατηγικών κατευθύνσεων για την κινητικότητα, στις οποίες θα εστιάσει ο σχεδιασμός και πάνω στις οποίες αναπτύσσονται στόχοι και δομούνται σενάρια. Με μπλε γράμματα σημειώνεται η σημαντικότερη σε προτεραιότητα στρατηγική κατεύθυνση (1η), με πράσινα η δεύτερη (2η), με πορτοκαλί η τρίτη (3η), με καφέ η τέταρτη (4η) και κόκκινα η πέμπτη (5η)˙ οι υπόλοιπες λαμβάνουν την ίδια προτεραιότητα.

Σε συνέχεια της διαδικασίας του ΣΒΑΚ, ο Δήμος συνέταξε 2 εναλλακτικά σενάρια-κατευθύνσεις κινητικότητας και ζήτησε την συνδρομή των φορέων ως προς την επιλογή του τελικού σεναρίου το οποίο θα εξειδικευτεί σε επίπεδο μέτρων στην επομένη φάση υλοποίησης. Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τον πίνακα σεναρίων.