Τελευταία νέα

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση συμμετοχικού σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά

Με απόλυτη επιτυχία και πολύ μεγάλη συμμετοχή από πλευράς φορέων ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της β’ Διαβούλευσης στο πλαίσιο της εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά. Η ομάδα εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ακολουθώντας τις αρχές της συμμετοχικότητας, προσκάλεσε τους φορείς να συμμετέχουν στην ανάδειξη του βέλτιστου σεναρίου για την κινητικότητα στο Δήμο Πειραιά. Η Β’…

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της ομάδας του ΣΒΑΚ στην οποία εμφανίζονται υπό μορφή πίνακα: Το σενάριο τάσεων, που είναι οι παρεμβάσεις που είναι δρομολογημένες για τον Πειραιά, χωρίς την συνδρομή του ΣΒΑΚ. Το Ήπιο σενάριο παρέμβασης, το οποίο αποτελεί την 1η εναλλακτική λύση που προτείνει το ΣΒΑΚ Το Ριζοσπαστικό σενάριο παρέμβασης, το οποίο…

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πρώτη φάση συμμετοχικού σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά

Οι συμμετοχικές διαδικασίες είναι χαρακτηριστικό μέρος της εκπόνησης ενός Σ.Β.Α.Κ., κατά τις οποίες οι πολίτες και σημαντικοί φορείς της πόλης, εκφράζουν τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους για την αστική κινητικότητα. Ο Δήμος Πειραιά ολοκλήρωσε επιτυχώς την Ά φάση συμμετοχικής διαδικασίας η οποία περιλάμβανε την 1η Διαβούλευση και μια εκτενή έρευνα μετακινήσεων η…