Τελευταία νέα

Προτεινόμενη χωροθέτηση παρεμβάσεων – μετρα ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής του οριστικού σεναρίου για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πειραιά (το οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ), η ομάδα μελέτης προχώρησε σε εξειδίκευση/χωροθέτηση σε χάρτη των προτεινόμενων μέτρων. Επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τους αντίστοιχους χάρτες των προτεινόμενων παρεμβάσεων (ανά χρονικό ορίζοντα υλοποίησης) στο μεταφορικό…

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση συμμετοχικού σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά

Με απόλυτη επιτυχία και πολύ μεγάλη συμμετοχή από πλευράς φορέων ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της β’ Διαβούλευσης στο πλαίσιο της εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά. Η ομάδα εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ακολουθώντας τις αρχές της συμμετοχικότητας, προσκάλεσε τους φορείς να συμμετέχουν στην ανάδειξη του βέλτιστου σεναρίου για την κινητικότητα στο Δήμο Πειραιά. Η Β’…

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της ομάδας του ΣΒΑΚ στην οποία εμφανίζονται υπό μορφή πίνακα: Το σενάριο τάσεων, που είναι οι παρεμβάσεις που είναι δρομολογημένες για τον Πειραιά, χωρίς την συνδρομή του ΣΒΑΚ. Το Ήπιο σενάριο παρέμβασης, το οποίο αποτελεί την 1η εναλλακτική λύση που προτείνει το ΣΒΑΚ Το Ριζοσπαστικό σενάριο παρέμβασης, το οποίο…