Τελευταία νέα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της ομάδας του ΣΒΑΚ στην οποία εμφανίζονται υπό μορφή πίνακα: Το σενάριο τάσεων, που είναι οι παρεμβάσεις που είναι δρομολογημένες για τον Πειραιά, χωρίς την συνδρομή του ΣΒΑΚ. Το Ήπιο σενάριο παρέμβασης, το οποίο αποτελεί την 1η εναλλακτική λύση που προτείνει το ΣΒΑΚ Το Ριζοσπαστικό σενάριο παρέμβασης, το οποίο…

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πρώτη φάση συμμετοχικού σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά

Οι συμμετοχικές διαδικασίες είναι χαρακτηριστικό μέρος της εκπόνησης ενός Σ.Β.Α.Κ., κατά τις οποίες οι πολίτες και σημαντικοί φορείς της πόλης, εκφράζουν τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους για την αστική κινητικότητα. Ο Δήμος Πειραιά ολοκλήρωσε επιτυχώς την Ά φάση συμμετοχικής διαδικασίας η οποία περιλάμβανε την 1η Διαβούλευση και μια εκτενή έρευνα μετακινήσεων η…

ΤΡΌΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Α Φάση Β Φάση Γ Φάση Ποιοι Συμμετέχουν; Ομάδα Έργου Ομάδα Έργου Ομάδα Έργου Δίκτυο Εμπλεκομένων Φορέων Δίκτυο Εμπλεκομένων Φορέων Δίκτυο Εμπλεκομένων Φορέων Πολίτες Πολίτες Πολίτες Πως Συμμετέχουν; Τηλεδιάσκεψη με ΦορείςΔιαδικτυακή Διαβούλευση Δια ζώσης Διαβούλευση Διαδικτυακή Διαβούλευση Δια ζώσης Διαβούλευση Ενημέρωση Κοινού Εργαλεία Συμμετοχικού Σχεδιασμού Ενημερωτικό Υλικό Ερωτηματολόγια Τοποθέτησης Φορέων/Πολιτών Ιστοσελίδα ΣΒΑΚ Ανακοινώσεις Ιστοσελίδα ΣΒΑΚ…